– Arbejde –

Foredrag

Lotus Turéll holder blandt andet oplæg om: identitet, trivselsoptimering,personlig fremgang, mønsterbrud og familieproblematikker.

Læs om foredrag

Workshops

2 – 4 timer med både oplæg, individuelle refleksioner og gruppearbejde.Workshops egner sig til både større og mindre forsamlinger.

Læs om workshops

Konsulent

Lotus yder indholdsudvikling, ekspertbistand og projekt ledelse for Danmarks Radio, Rambøll, MOT Danmark & Institut For Fremtidsforskning.

Konsulentydelse

Coaching

Lotus inkluderer alle centre i sin coaching : kroppen, det mentale og følelsernes intelligens. Hun arbejder transformativt og holistisk.

Læs om coaching

Udgivelser

Som forfatter og bidragsyder

Se mere her

Jeg holder foredrag og laver workshops om udsathed og udfordringer hos børn, unge og familier.

Læs mere