Om

Skribent, coach, foredragsholder & konsulterende projektleder

20160823_5245closeup

 

“Jeg er meget optaget af at skabe
kraftfuld kommunikation og af at styrke relationer”

 

Foredrag

Om at være barn i en familie med alkoholmisbrug

Lotus Turell er vokset op i en familie med kærlighed, dannelse, frisind og værdier. Men også med massivt alkoholmisbrug og omsorgssvigt, som der ikke blev grebet ind overfor. Først da hun var 23 år, rakte hun selv ud efter hjælp. Lotus inddrager andre cases end hendes egen i foredraget og inddrager faktaprogrammerne ”Lotus og den fulde sandhed”.

Foredraget indeholder :

 • Hvordan børnelivet er i et hjem med et skjult alkoholmisbrug
 • Hvad de pæne børns særlige vilkår består i
 • Hvilke strategier Lotus som barn brugte for ikke at blive set
 • Hvad det har af konsekvenser for familielivet og alle familiens medlemmer at leve med et alkoholmisbrug
 • Hvorfor det er svært at få hjælpen frem til pæne børn og familier
 • Hvordan spotter vi udsatte børn fra pæne hjem? Og hvori består den gode hjælp til børnene og deres forældre? Hvad er barriererne for at hjælpen kan nå frem?
 • Ifølge Center For Ungdomsforskning, ser vi som samfund betragtet på en ny stor gruppe af socialt udsatte unge –middelklassens. CEFU kalder i en ny undersøgelse udviklingen for ”skræmmende”. Hvorfor er middelklassens unge i fare? Og hvordan kommer vi dem til undsætning?
 • Hvad der var Lotus’ vendepunkt og hvordan hun har skabt balance og trivsel i livet som voksen

Varighed : 2 timer. Der er afsat god tid til spørgsmål og dialog.

Bag facaden : Om at være sårbar ung.

Lotus fortæller sin egen historie og medbringer en række cases om at være sårbar ung; om en hverdag præget af stress, ensomhed og angst og om hvordan det kan være at hun først bad om hjælp da hun var ved at bryde sammen.

Lotus redegør for og diskuterer nogle af årsagerne til den stigende ensomhed, stress og angst blandt unge og gennemgår en række temaer og svære følelser der generelt går igen hos sårbare unge samt giver et bud på hvordan pårørende kan gøre en positiv, målrettet forskel. Hun inddrager eksemplariske cases i foredragets løb.

Foredraget kommer blandt andet ind på :

 • Hvilke temaer og vilkår der kendetegner et sårbart ungeliv
 • Om der er forskel på hvordan vi møder og støtter henholdsvis piger og drenge?
 • Hvad de unge selv oplever er den bedste hjælp?
 • Hvordan vi kan skabe indløbet til et bæredygtigt voksenliv for sårbare unge?
 • Hvor og hvordan vi spotter de sårbare unge?
 • Enkelte øvelser og refleksioner over egen praksis

Foredraget kan varieres alt afhængig af om det er til fagligt brug eller som et oplæg for unge mellem 15 – 25 år.

Varighed: 2 timer inklusiv pause, dialog og erfaringsudveksling

Supermønsterbrydernes ABC

Hør Lotus Turell, en af forfatterne til bogen ”Underdanmarks Jægersoldater – om at hjælpe brændte børn til at bryde mønsteret”, fortælle om hvad der skal til for at bryde negativ sociale arv.

Foredraget kommer ind på :

 • Hvad der præger overleverbørns psyke og adfærd?
 • Hvem der klarer sig gennem en brændt barndom og hvem der ikke gør?
 • Om vi er dygtige nok til at hjælpe vor generations små mønsterbrydere, til ikke blot at overleve, men realisere et balanceret liv?
 • Hvordan vi får vendt den nedadgående kurve for vellykkede mønsterbrud og trivsel blandt udsatte unge i dagens Danmark.

Velkommen til et foredrag om overlevelsesstrategier og bæredygtigt liv.
Varighed: 2 timer

Turell og Zornig

Sammen taler Lisbeth Zornig Andersen og Lotus Turell om forskellige og ligheder på at være opvokset med omsorgssvigt i henholdsvis den pæne middelklasse og underdanmark.

Foredraget kommer ind på :

 • Hvilke børn og familier bliver set og hvem bliver overset?
 • Hvor ens er skaderne og senfølgerne af en brændt barndom i hver sin ende af det sociale Danmark?
 • Hvordan spotter vi børn der trænger til hjælp, men ikke spørger om den?

Lisbeth og Lotus taler desuden støttemuligheder for børn, unge og familier frem og afsætter god tid til fælles erfaringsudveksling.
Varighed: 2 timer

Sådan yder vi den bedste hjælp til unge i sorg

Med udgangspunkt i Lotus’ egne erfaringer med at miste en forældre til cancer som 14 årig, fortælles der glødende engageret om at hjælpe børn og unge gennem sorg og tab.

Foredraget kommer ind på :

 • Hvad siger man til et barn eller en ung i sorg?
 • Hvori består den gode hjælp gennem sorgen?
 • Hvad er sorg egentlig og hvordan undgår vi at komplicere den? Hvordan kan vi skabe et indløb til et positivt videre livsforløb for børn og unge i sorg?

Foredraget rettes ind efter faggruppe og/eller målgruppe.
Varighed: 1 time

Bookning : arte.dk og athenas.dk eller gennem kontaktformularen under menupunktet ”kontakt”

Workshops

Sådan griber du svære samtaler med børn, unge og forældre an

Workshoppen er egnet for alle der er i berøring med børn, unge og deres familier eller værger. Workshoppen gennemgår grundigt den vigtige forberedelse til en svær samtale og 10 konkrete skridt igennem den, samt minimum 2 øvelser der øger både deltagernes generelle kendskab til emnet, men som også giver personlig læring.
Der vil indgå en række eksemplariske cases som understøttende materiale.

Varighed: 2 -4 timer.
Røde Kors har booket mig afvikler af workshoppen ”Sådan griber du svære samtaler med børn og unge an” :
Dem der deltog på workshoppen har været vildt begejstrede. ”Meget brugbart” og ”spændende” er de ord der går igen”

DrugRebels Roadshow

Lavet til folkeskole – og gymnasieelever og bookes gennem drugrebels.dk
Et DrugRebels Roadshow handler om at skabe opmærksomhed og informere om hvad rusmidler gør ved dig og din krop. (Vi vil også gerne formidle, at det faktisk er OK at sige nej til dem)
Med på Roadshowet har vi bl.a. en ex-misbruger, som fortæller sin personlige historie, en forgiftningsekspert, der fortæller om konsekvenserne af at bruge stoffer og en coach til at motivere og inspirere alle til at træffe et bevidst, informeret valg.
Bookes gennem DrugRebels!

Varighed: 1 -2 timer

Konsulent

Kontakt mig gerne for sparring eller ideudvikling, omkring dit kommunikationsbehov.
Jeg kommer gerne med mit bud på en løsning. Lad os snakke, det koster ikke noget.

Contentudvikling

Som eksternt medlem af Zornigs arbejdsgruppe har jeg senest været med til at udvikle indhold til en håndbogsserie om udsatte borgere og været projektleder på bogen Underdanmarks Jægersoldater.
Jeg har gennem min tid som redaktionssekretær og contentudvikler solid erfaring med at lave indhold til print og web.

Konsulent

Aktuelt samarbejder jeg som konsulterende ekspert for Rambøll.

I perioden 2016 – 2019 giver jeg ekspertbistand i forbindelse med Evaluering af behandlingsindsatser til børn og unge, som Rambøll gennemfører for Socialstyrelsen.

Kommunal indsats

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har jeg gennemført en trivsels-indsats på folkeskoler på Frederiksberg.
Indsatsen havde for mål at aftabuisere svære følelser og skabe trivselskultur på skolerne ved at lære om italesættelse og åbenhed om svære følelser. Opgaven blev løst gennem skoleforedrag, lærermøder og undervisningsmateriale.

Ekstern forskningsassistent

I samarbejde med Jørn Martin Steenholdt har jeg foretaget og sammenstillet empiriske indsamlinger om børne- og unge målgrupper, med det for øje at skrive om børns læringsstrategier og fremtidsdrømme. Vi har været tilknyttet hhv Institut For Fremtidsforskning og Learning Lad Denmark på Danmarks institut for pædagogik og uddannelse.

Coaching

Èn til èn sessions - Unge coaching - Familie coaching

Èn til èn sessions

Set fra mit perspektiv er der ikke nogen der er noget galt eller forkert med, eller noget der bør fikses eller laves om. Snarere ser jeg det sådan at enhver kan få brug for at have en professionel sparringspartner der støtter op om at frigive potentialer, komme i gang med livs-ændringer eller give støtte gennem svære personlige processer.

Jeg inkluderer alle centre i min coaching : kroppen, det mentale og følelsernes intelligens, og har dermed en holistisk tilgang til både udfordringer og løsninger.

Pris : 850,-

Unge coaching

Jeg coacher unge fra ca. 15 år. Dette skal naturligvis altid være med forældrenes eller værgens samtykke.

Jeg har tidligere hjulpet unge med stress, eksamens- eller fremtidsangst, og sorgproblematikker.

Pris : 450,-

Familie coaching

Familiecoaching er både for familier der decideret er kommet ud i mistrivsel og har mistet taget om en fælles opbyggelig kommunikation og dermed en positiv sammenhængskraft, men også for familien med isolerede problemer.

Børn inkluderes ikke i alle sessions, men i visse alt afhængig af deres alderstrin.

Pris : 1050,-

* Jeg anbefaler altid et forløb på minimum fem sessioner.


Jeg yder personlig coaching til voksne, unge og familier.

“Ydermere, kan du kontakte mig med henblik på sparring, supervision,
eller coachende samtaler i forbindelse med dit eget eller din organisations arbejde
med socialt udsatte eller mennesker i mistrivsel”


Udgivelser

Som forfatter & bidragsyder

Forfatter

Underdanmarks Jægersoldater
“En fortælling om 12 danske supermønsterbrydere, skrevet i samarbejde med Lisbeth Zornig”.
Udkommer til efteråret 2015 på Gyldendal.

Bidragsyder

Mit liv med Døden af Heidi von Bülow
Borgen, 2006

En åben bog – om mødet mellem mennesker af Charlotte Torpegaard.
Pretty Ink, 2008

Kontakt

 

Navn *

Email *

Telefon *

Emne

Besked