Kontakt mig gerne for sparring eller ideudvikling, omkring dit kommunikationsbehov.
Jeg kommer gerne med mit bud på en løsning. Lad os snakke, det koster ikke noget.

Contentudvikling

Som eksternt medlem af Zornigs arbejdsgruppe har jeg senest været med til at udvikle indhold til en håndbogsserie om udsatte borgere og været projektleder på bogen Underdanmarks Jægersoldater.
Jeg har gennem min tid som redaktionssekretær og contentudvikler solid erfaring med at lave indhold til print og web.

Konsulent

Aktuelt samarbejder jeg som konsulterende ekspert for Rambøll.

I perioden 2016 – 2019 giver jeg ekspertbistand i forbindelse med Evaluering af behandlingsindsatser til børn og unge, som Rambøll gennemfører for Socialstyrelsen.

Kommunal indsats

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har jeg gennemført en trivsels-indsats på folkeskoler på Frederiksberg.
Indsatsen havde for mål at aftabuisere svære følelser og skabe trivselskultur på skolerne ved at lære om italesættelse og åbenhed om svære følelser. Opgaven blev løst gennem skoleforedrag, lærermøder og undervisningsmateriale.

Ekstern forskningsassistent

I samarbejde med Jørn Martin Steenholdt har jeg foretaget og sammenstillet empiriske indsamlinger om børne- og unge målgrupper, med det for øje at skrive om børns læringsstrategier og fremtidsdrømme. Vi har været tilknyttet hhv Institut For Fremtidsforskning og Learning Lad Denmark på Danmarks institut for pædagogik og uddannelse.