Èn til èn sessions

Set fra mit perspektiv er der ikke nogen der er noget galt eller forkert med, eller noget der bør fikses eller laves om. Snarere ser jeg det sådan at enhver kan få brug for at have en professionel sparringspartner der støtter op om at frigive potentialer, komme i gang med livs-ændringer eller give støtte gennem svære personlige processer.

Jeg inkluderer alle centre i min coaching : kroppen, det mentale og følelsernes intelligens, og har dermed en holistisk tilgang til både udfordringer og løsninger.

Pris : 850,-

Unge coaching

Jeg coacher unge fra ca. 15 år. Dette skal naturligvis altid være med forældrenes eller værgens samtykke.

Jeg har tidligere hjulpet unge med stress, eksamens- eller fremtidsangst, og sorgproblematikker.

Pris : 450,-

Familie coaching

Familiecoaching er både for familier der decideret er kommet ud i mistrivsel og har mistet taget om en fælles opbyggelig kommunikation og dermed en positiv sammenhængskraft, men også for familien med isolerede problemer.

Børn inkluderes ikke i alle sessions, men i visse alt afhængig af deres alderstrin.

Pris : 1050,-

* Jeg anbefaler altid et forløb på minimum fem sessioner.