OM AT VÆRE BARN I EN FAMILIE MED ALKOHOLMISBRUG

Om at være barn i en familie med alkoholproblematikker.

Lotus er vokset op i en familie med kærlighed, dannelse, frisind og værdier. Men også med massivt alkoholmisbrug og omsorgssvigt, som der ikke blev grebet ind overfor. Først da hun var 23 år, rakte hun ved et rent tilfælde selv ud efter hjælp.

Lotus inddrager gerne andre cases end hendes egen i foredraget, ligesom hun bruger materiale fra faktaprogrammerne ”Lotus og den fulde sandhed” og bogen ”Hemmeligheder for Pige”

Foredraget indeholder

 • Hvordan børnelivet er i et hjem med et skjult alkoholmisbrug
 • Hvad de pæne børns særlige vilkår består i
 • Hvilke strategier Lotus som barn brugte for ikke at blive set
 • Hvad det har af konsekvenser for familielivet og alle familiens medlemmer at leve med et alkoholmisbrug
 • Hvorfor det er svært at få hjælpen frem til pæne børn og familier
 • Hvordan spotter vi udsatte børn fra pæne hjem? Og hvori består den gode hjælp til børnene og deres forældre? Hvad er barriererne for at hjælpen kan nå frem?
 • Ifølge Center For Ungdomsforskning, ser vi som samfund betragtet på en ny stor gruppe af socialt udsatte unge –middelklassens. CEFU kalder i en ny undersøgelse udviklingen for ”skræmmende”. Hvorfor er middelklassens unge i fare? Og hvordan kommer vi dem til undsætning?
 • Hvad der var Lotus’ vendepunkt og hvordan hun har skabt balance og trivsel i livet som voksen
 • Foredraget kan varieres alt afhængig af om det er til fagligt brug eller ej.

Varighed : 2 timer. Der er afsat god tid til spørgsmål og dialog.

BAG FACADEN : OM AT VÆRE SÅRBAR UNG

Lotus fortæller i nedslag sin egen historie og medbringer en række cases om at være sårbar ung; om en hverdag præget af stress, ensomhed, angst og høje præstationskrav. Og om hvordan det kan være at man typisk først rækker ud efter hjælp når man er ved at bryde sammen.

Lotus redegør for og diskuterer nogle af de mulige årsager til den stigende ensomhed, stress og angst blandt unge og gennemgår en række gennemgående temaer og svære følelser der generelt går igen hos sårbare unge. Hun giver også bud på hvordan pårørende kan gøre en positiv, målrettet forskel i processen mod at genskabe trivsel for den enkelte.

Foredraget indeholder

 • Livshistorier fra sårbare unge fra ressourcestærke familier
 • Hvilke temaer og vilkår der kendetegner et sårbart ungeliv
 • Den komplicerede identitetsskabelse
 • Om der er forskel på hvordan vi møder og støtter henholdsvis piger og drenge?
 • Hvad de unge selv oplever er den bedste hjælp?
 • Hvordan vi kan skabe indløbet til et bæredygtigt voksenliv for sårbare unge?
 • Hvor og hvordan vi spotter de sårbare unge?
 • Enkelte øvelser og refleksioner

Foredraget kan varieres alt afhængig af om det er til fagligt brug eller som et oplæg for unge mellem 15 – 25 år.

Varighed: 2 timer inklusiv pause, dialog og erfaringsudveksling.

Mønsterbrydernes ABC

Hør Lotus, en af forfatterne til bogen ”Underdanmarks Jægersoldater – om at hjælpe brændte børn til at bryde mønsteret”, fortælle om hvad der skal til for at bryde negativ sociale arv.

Foredraget indeholder

 • Hvad der præger overleverbørns psyke og adfærd?
 • Hvem der klarer sig gennem en brændt barndom og hvem der ikke gør?
 • Om vi er dygtige nok til at hjælpe vor generations små mønsterbrydere, til ikke blot at overleve, men realisere et balanceret liv?
 • Hvordan vi får vendt den nedadgående kurve for vellykkede mønsterbrud og trivsel blandt udsatte unge i dagens Danmark.
 • Vejen fra begrænsende til bæredygtige livsstrategier

Velkommen til et foredrag om overlevelsesstrategier og bæredygtigt liv.

Varighed: 2 timer.

TURELL OG ZORNIG

Sammen taler Lisbeth Zornig Andersen og Lotus Turell om forskellige og ligheder på at være opvokset med omsorgssvigt i henholdsvis den pæne middelklasse og underdanmark.

Foredraget indeholder

•Hvilke børn og familier bliver set og hvem bliver overset?

•Hvor ens er skaderne og senfølgerne af en brændt barndom i hver sin ende af det sociale Danmark?

•Hvordan spotter vi børn der trænger til hjælp, men ikke spørger om den?

Lisbeth og Lotus taler desuden støttemuligheder for børn, unge og familier frem og afsætter god tid til fælles erfaringsudveksling.

Varighed: 2 timer.

SÅDAN YDER VI DEN BEDSTE HJÆLP TIL UNGE I SORG

Med udgangspunkt i Lotus’ egne erfaringer med at miste en forældre til cancer som 14 årig, fortælles der glødende engageret om at hjælpe børn og unge gennem sorg og tab.

Foredraget indeholder

•Hvad siger man til et barn eller en ung i sorg?

•Hvori består den gode hjælp gennem sorgen?

•Hvad er sorg egentlig og hvordan undgår vi at komplicere den? Hvordan kan vi skabe et indløb til et positivt videre livsforløb for børn og unge i sorg?

Foredraget rettes ind efter faggruppe og/eller målgruppe.

Varighed: 1 time

Personlig fremgang

Denne en time lange talk, giver et indblik i hvad det kræver at tage ejerskab over sig selv, sin egen historie og plads i verden. Den fortæller hvilke strategier der viser sig allermest bæredygtige for at opnå den indre ro og personlige fremgang som vil smitte af på livet som helhed; på arbejdsfronten og i familien.

Foredraget indeholder

 • Bæredygtige strategier til vedvarende personlig fremgang.
 • Hvad det fælles ”dna” for dygtige selvledere er
 • Hvorfor det er væsentligt at arbejde mod det personlige ejerskab
 • Betydningen af at skabe en ”mening og et mål” for alle bevægelser
 • Betydningen af autenticitet, og hvordan den udfolder sig.

Varighed: 1 time, uden pause

Bookning: arte.dk og athenas.dk eller gennem kontaktformularen under menupunktet Kontakt.