Èn til èn sessions

Den coachende tilgang tror fuldt ud på at der ikke er noget galt med eller forkert ved den enkelte. Der er ikke noget der skal fikses eller ordnes! Snarere ser den, at enhver kan få brug for at have en professionel sparringspartner der støtter op om at frigive potentialer, komme i gang med eller fuldføre livs-ændringer eller give støtte gennem svære personlige processer og kriser.

Lotus inkluderer alle centre i sin coaching : kroppen, det mentale og følelsernes intelligens, og har dermed en holistisk tilgang til både udfordringer og løsninger.

Pris : 1050,-

Unge coaching

Lotus coacher unge fra ca. 15 år. Klienter under 18 år skal naturligvis altid have forældrenes eller værgens samtykke. Hun har tidligere hjulpet unge med stress, eksamens- eller fremtidsangst, og sorg- eller tabs-relaterede problematikker samt generelle trivselsudfordringer.

Pris : 650,- ( hvis klienten er på SU eller uden arbejde ).

Familie coaching

Familiecoaching er både for familier der decideret er kommet ud i mistrivsel og har mistet taget om en fælles opbyggelig kommunikation og positiv sammenhængskraft, men også for familien med isolerede problematikker.

Børn inkluderes ikke i alle sessions, men i visse alt afhængig af deres alderstrin.

Pris : 1250,-

* Der anbefales altid et forløb på minimum fem sessioner.